"Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության"
նախաձեռնությունը ձևավորվել է 2003 թ. նոյեմբերին:
Այն քաղաքացիական հասարակության մի շարք շահագրգիռ
դերակատարների բաց կոալիցիա է, որի նպատակն է խթանել
ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը Հայաստանում:

Որոնում
ԳՀԲՀ ՄԱՍԻՆ
ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կրթություն, գիտություն, մշակույթ
ՁԵՐ ՁԱՅՆԸ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐԵՐ
ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

Հարցում

Ո՞րն է ամենակոռումպացված ոլորտը Հայաստանում
Առողջապահական
4
 
13.79%
Կրթական
5
 
17.24%
Արդարադատության
8
 
27.59%
Գյուղատնտեսական
0
 
0%
Սոցիալական
2
 
6.9%
Բնապահպանական
0
 
0%
Այլ
2
 
6.9%
Բոլորը
7
 
24.14%
Չգիտեմ
1
 
3.45%
Ընդամենը: 29
 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ

"Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության" նախաձեռնությունը նպաստելու է գիտության, կրթության և մշակույթի ոլորտների զարգացմանը, ինչպես նաև՝ բարեփոխումների իրականացմանը՝ քաղաքականության մշակմանն ու օրենսդրության կատարելագործմանն ուղղված քայլերով:

Միջնակարգ կրթության ասպարեզում՝ աջակցելու է համակարգի օպտիմալացմանը և ապակենտրոնացմանը վերաբերող բարեփոխումներին, միջնակարգ կրթության որակի և մատչելիությանը, կրթության իրավունքի ապահովմանը, ինչպես նաև այս ոլորտում հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններին:
Այս նպատակներին հասնելու համար նախատեսվում է՝
•     հանրակրթության մասին օրենքի և համապատասխան օրենսդրության ընդունմանն աջակցություն,
•    կրթության որակի ապահովում, կրթական (ուսումնական և առարկայական) համակարգչային դասընթացներ ուսուցիչների համար, նոր առարկայական բովանդակությունների ստեղծում, էլեկտրոնային բովանդակության մշակում և զարգացում,
•    համակարգի թափանցելիությունն ապահովող հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններիn աջակցություն,
•    Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի հետ համագործակցություն, արդյունքների մոնիտորինգ և քննարկումներ:
Բարձրագույն կրթության ասպարեզում՝ աջակցելու է այն նախաձեռնություններին, որոնք նպատակ ունեն օժանդակել.
•    բարձրագույն կրթության ներդաշնակմանը Եվրոպական չափանիշներին և Բոլոնիայի գործընթացին,
•    ռազմավարության և քաղաքականության մշակմանը, ստանձնած պարտավորությունների իրականացմանը, կրթական և այլ առանցքային հաստատությունների ներգրավմանը կրթական չափորոշիչների մշակման և կիրառման, կրեդիտային համակարգի ներդրման գործընթացում,
•    համապատասխան կրթական եւ ուսումնական ծրագրերի մշակմանը հումանիտար և սոցիալական գիտություններում, դրանց արդիականացմանը,
•    շարունակական կրթության ոլորտում մասնագետների վերապատրաստման ակտիվացմանը՝ հիմնական շեշտը դնելով հեռաուսուցման մեթոդների օգտագործման վրա, սեփական դասընթացների ակտիվացմանը, ուսանողների՝ եվրոպական և  ամերիկյան առաջատար համալսարանների հեռաուսուցման դասընթացներին մասնակցության ապահովմանը:
Այս նպատակներին հասնելու համար նախատեսվում են՝
•    կրթության չափորոշիչների մշակում և ներդրում,
•    կրեդիտային համակարգի ծանոթացում, մշակում և կիրառում,
•    կրթության որակի ապահովում և դիպլոմների համապատասխանեցում միջազգայինի հետ:
Հատուկ կամ ներառական կրթության ոլորտում â–¡Գործընկերություն հանուն բաց հասարակությանâ–¡ նախաձեռնությունն իր առաքելությունը համարում է` աջակցել հատուկ կրթական հաստատություններում բարեփոխումների իրականացմանը  և գործունեության ակտիվացմանը` նպատակ հետապնդելով ազդեցություն ունենալ ընդունելության հսկողության, որոշումների ընդունման և պարբերական վերանայման ու կրթության որակի վրա:
Արվեստի և մշակույթի ոլորտում Գործընկերությունը կարևորում է` կառավարման և ֆինանսավորման մեխանիզմների, գերակայությունների ընտրության թափանցիկությունը և համապատասխանեցումը միջազգային չափանիշներին, ինչպես նաև՝ նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը տվյալ ոլորտում:
Կրթության և գիտության զարգացման կարևորագույն պայմաններից մեկն է նաև գրադարանների և գրահարատարակչության ոլորտի խնդիրներին անդրադառնալը: Այստեղ Գործընկերությունը կարևորում է՝  
•    թվային գրադարանների ստեղծումն ու շարունակական զարգացումը, դրանց ինտեգրացումը համաշխարհային տեղեկատվական տարածքին,
•    գրահրատարակչության ոլորտի թափանցիկության ապահովումը, ինչպես նաև՝ այդ բնագավառի հարկային քաղաքականության մեջ արտոնությունների սահմանումը:

Նորություններ

ՀԷՑ ՓԲԸ-ում հնարավոր խարդախության, չարաշահումների ուսումնասիրության ուղղությունների, աուդիտի աշխատանքների նկարագրությունը:

Որպես ստորև նշված ուղղությունների/հիմնահարցերի ուսումնասիրության ժամանակահատված առաջարկում ենք սահմանել 2009-2014թթ ...

Մանրամասն>
«ՀՀ նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը և ընտրական իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները» խորագրով հանրային քննարկումներ Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում:

«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնությունը (ԳՀԲՀ), որը ներկայացնում է քաղաքացիական հասարակության 60-ից ավել կազմակերպություն, հրավիրում է Ձեզ մասնակցելու «ՀՀ նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը և ընտրական իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները» խորագրով հանրային քննարկումներինԵրևանում, Գյումրիում և Վանաձորում:

Մանրամասն>

Հայտարարություններ

ՀՀ նոր ընտրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքների վերաբերյալ հայտարարություն:

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ՀՀ նոր ընտրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքների վերաբերյալ հայտարարությունը, որը բաց է միանալու համար:

Մանրամասն>

Գրանցվեք ԳՀԲՀ նորություններին